Mehter Marşları ve Sözleri » İstanbul Mehteran | Mehter Takımı Fiyatları | Kiralık Mehter Takımı

Mehter Marşları ve Sözleri

Mehter Marşları ve Sözleri


Mehter Marşları


Dünyanın en eski alaturka ordu bandosu unvanına sahip olan mehter, ilk olarak Hun Devleti'nde görülmüş, ardından Osmanlı döneminde Mehter takımı aldı altında toplanarak birçok farklı evrimden geçmiştir. Mehter takımının çalıp seslendirdiği marşların tümüne de "Mehter Marşları" denilmektedir. Bu marşlar, Osmanlı Devleti'nin savaşlarda düşmanı psikolojik olarak çökertmesi ve maneviyatını bozması maksadıyla coşkulu bir şekilde söylenmektedir. Yazımızın devamında mehter marşları ve sözleri hakkında bilgi vereceğiz. Hazırladığımız mehter marşları listesinde, tüm mehter marşı  sözleri orijinal şekilde aktarılmıştır.


Mehter Marşları ve Sözleri


Mehter Marşları - 26 Ağustos Marşı

Su kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi,

Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi,

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın,

Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

 

Mehter Marşları - Abdülhamid Han

 

Döşetti Hicaza demir yolları

Kuruldu Hamidiye Alayları

Hududlara koştu onbinlerce Can

Serdar-ı Hakan Abdulhamid Han

Cennet Mekan Sultan Abdulhamid Han

 

Haliçte yeni bir Dershane kurdu

Denizaltıları deryaya vurdu

Darul aceze ve kuraba kurdu

Serdar-ı Hakan Abdulhamid Han

Cennet Mekan Sultan Abdulhamid Han

 

Mehter Marşları - Akıncılar Marşı

 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

 

Aktolgalı beylerbeyi haykırdı:ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

 

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

 

Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla

Birden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

 

Cennet'te bugün gülleri açmış görürüz de

Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde

 

Ak tolgalı beyler beyi haykırdı " ilerle! "

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

 

Mehter Marşları - Artar Cihatla Şanımız

 

Artar cihadla şanımız

Fahr-i Resûl sultanımız

Ser-i bize insani Hak

Uğrunda aksın kanımız.

 

Osmanlıyız, Osmanlıyız

Ünvanli, namlı, şanlıyız

Allah deyu harb ederiz

Var nusrete imanımız.

 

Mehter Marşları - Barbaros Marşı

 

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor

Barbaros belki donanmayla seferden geliyor

Adalardan mı Tunus'dan mı Cezayir'den mi

Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi

Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor

O mübarek gemiler hangi seferden geliyor

 

Mehter Marşları - Ben Osmanlıyım

 

Dinle evlât! Sana bir çift söylenecek sözüm var;

Beni bilmek ister isen Hakka bağlı özüm var.

Neslim bana bühtân etmiş, yüreğimde sızım var.

 

Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır;

Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır!

 

İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm,

Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm.

Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm!

 

Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır;

Şarktan güneş doğduğunda, gölgem garba uzanır.

 

Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim,

Vatan, nâmus, din ve devlet kıymetini bilmişim,

Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim!

 

Bu hisarlar tanır beni, ha bu kal'alar tanır,

Nal sesimi işitenler, kıyamet koptu sanır!.

 

Mehter Marşları - Buna Er Meydanı Derler

 

Buna er meydanı derler

Bunda söz olmaz yandım aman aman

Çifte yürekli erkekler

Şahım gelir bu yane yandım aman aman.

 

Ele bele dine imânım

İhanet olmaz yandım aman aman

Okurlar fermânı imanım

Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.

 

Mehter Marşları - Ceddin Deden

 

Ceddin deden, neslin baban

En kahraman Türk milleti

Orduların, pek çok zaman

Vermiştiler dünyaya şan.

 

Türk milleti, Türk milleti

Aşk ile sev milliyeti

Kahret vatan düşmanını

Çeksin o mel'un zilleti.

 

Mehter Marşları - Cihad-ı Ekber Marşı

 

Artar cihadla şanımız

Fahr-i resul Sultanımız

Şer'i bize ihsan-ı Hak

Uğrunda aksın kanımız.

 

Osmanlıyız Osmanlıyız

Ünvanlı namlı şanlıyız

Allah deyüp cenk ederiz

Var nusrete imanımız

 

Mehter Marşları - Çağrı

 

Vakt-i sürûr-u sefâ,

Mehterbasi hey! hey!

Merhabâ ey mehterân!

Merhabâ, Mehterbasi!

Hasduuur!

(Meselâ:”Der fasl-i rast pesrevi” denir.)

Haydi ya Allah!

 

Mehter Marşları - Çanakkale İçinde

 

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı

of gençliğim eyvah

 

Çanakkale içinde sıra sıra söğütler

Binbaşılar oturmuş asker öğütler

of gençliğim eyvah

 

Çanakkale içinde bir kırık desti

Analar babalar ümidi kesti

of gençliğim eyvah

 

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah

 

Mehter Marşları - Çanakkale Marşı

 

Ey Çanakkale senin namın, yükselen kuvvetin

Aleme destan oldu kahramanca gayretin

Titretti, ezdi düşmanı kahredici savletin

 

Bin yaşa Türk askeri, şanlı ordu sen bin yaşa!

Bin yaşa Türk milleti, zaferlerinle bin yaşa!

 

Sende mazi, sende ati, ey mukaddes şanlı yer

Sende tarih, sende şan, sende asil temiz kan

Sende şems-i galibiyet, sende mehtab-ı zafer

 

Bin yaşa Türk askeri, şanlı ordu sen bin yaşa!

Bin yaşa Türk milleti, zaferlerinle bin yaşa!

 

Mehter Marşları - Çırpınırdı Karadeniz

 

Çırpınırdı Karadeniz,

Bakıp Türk’ün bayrağına!

 “Ah!” deyirdin, hiç ölmezdim

Düşebilsem ayağına!

Ayrı düşmüş dost elinden,

Yıllar var ki çarpar sinen...

Vefalıdır geldi, giden,

Yol ver Türk’ün bayrağına.

İnciler dök, gel yoluna,

Sırmalar serp sağ soluna,

Fırtınalar dursun yana,

Selâm Türk’ün bayrağına!

“Hamidiye” o Türk kanı!

Hiçbirinin bitmez şanı!

 “Kazbek” olsun ilk kurbanı,

Hayran Türk’ün bayrağına!

Dost elinden esen yeller,

Bana şiir, selâm söyler,

Olsun bizim bütün eller,

Kurban Türk’ün bayrağına!

Yol ver Türk’ün bayrağına.

 

Mehter Marşları - Devlet Marşı

 

Askerlerin hâzır silah

Kuvvetlenir sûlh u salâh

Devlet bulur feyz ü felah

Meşhur olur bu istilâh.

 

Askerlerin kişver-küşâ

Türk devleti sen çok yaşa.

 

Orduların etse sefer

Yol gösterir avn ü zafer

Mansûr olur her bir nefer

Düşman kalır bî-tâb-fer.

 

Mehter Marşları - Eski Malazgirt Marşı

 

Bir Cuma sabahı, Allah'a karşı

Malazgirt'te elli dört bin er

Elli dört bin er, elli dört bin er

Söylemişler en güzel marşı.

 

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber.

 

Mehter Marşları - Eski Ordu Marşı

Ey şanlı ordu, ey şanlı asker

Haydi gazanfer, umman-ı safter

Bir elde kalkan, bir elde hançer

Serhadde doğru ey şanlı asker.

 

Deryada olsa her şey muzaffer

Dillerde tekbir, Allahü ekber

 

Allahü ekber, Allahü ekber

Ordumuz olsun daim muzaffer.

 

Mehter Marşları - Estergon Kalesi

 

Estergon Kâl'ası bre dilber aman

Su başı durak aman

Kemirir gönlümü bre dilber aman

Bir sinsi firak.

Gönül yar peşinde bre dilber aman

Yar ondan ırak aman

Akam Tuna akma bre şahin aman

Ben bir dertliyim.

Yar peşinden amanda gezer

Koşar yandım karabahtlıyım.

 

Mehter Marşları - Ey Gazi

 

Ey gaziler yol göründü

Yine garip serime

Dağlar taşlar dayanamaz

Benim ah u zârıma.

 

Dün gece yâr hanesinde

Yastıcağım taş idi

Altım toprak; üstüm yaprak

Yine gönlüm hoş idi.

 

Mehter Marşları - Fetih Marşı

 

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;

Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek

 

Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?

Fatihin İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

 

Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden....

Senin de destanını okuyalım ezberden...

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...

 

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın...

Fatihin İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

 

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini...

Göster:kabaran sular nasıl yıkar bendini?

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini

 

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;

Fatihin İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

 

Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır.

Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır.

Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!

 

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın

Kızım, sen de fatihler doğuracak yaştasın.!

 

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan!

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan....

 

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fatihin İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

 

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!

Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!

Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın...

 

Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın ?

Fatihin İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

 

Mehter Marşları - Gafil Ne Bilir

 

Gâfil ne bilir neş've-i pür-şevk-i vegâyı

Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı

Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca

Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.

Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan

Kur'an'da vaadediyor Hazret'i Yezdan

 

Mehter Marşları - Genç Osman

 

Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak

Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.

 

Aman Askerin içinde birinci uşak

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

 

Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan

Bağdat'ın içime girilmez yastan of of.

 

Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

 

Of of Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.

 

Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

 

Mehter Marşları - Gülbank

 

Allah Allah

Celilü'l- Cebbar, Muinu's-Settar,

Haliku'l-leyli ve'n-Nehar,

Layezal, Zü'l-Celal,

birdir Allah! Anın birliğine,

Resul-ü Enbiya

Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i

Mahmud-u Muhammed Mustafa

Al-i evlad-ı Resul-i Mücteba

imdad-ı ruhaniyetine!

bil-cümle İslamın sıhhat ü selametine,

Devletimizin beka u temadisine,

ordularımızın devam-ı muzafferiyetine

üçler, yediler, kırklar, göçenler,

demine devranına

''Hu'' diyelim

''HuuuEli kan, kılıcı kan,

sinesi üryan, ciğeri püryan,

meydan-ı şehadette Allah yoluna revan.

Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan!

Adülden korkmadık,

korkmayız hiçbir zaman.

Kur'an'da zafer vaadediyor.

 

Hazreti Yezdan.

Uğrun açık olsun ey serdar-ı mücahid!

Hüda kılıncını keskin etsin,

ömrünü gün gibi medid!

Fahr-i alemi hoşnud ettin;

Hakk, gazay-u ekberin

etsin mübarek ve said!

Nasrun minallahi ve

fethun karin.

Ve beşşiri'l- mü'minin.

Ya Muhammed!

Allah Allah Allah

Allah Allah Allah...

Yektir Allah! Yektir Allah!

Yektir Allah!

İllallah!

 

Mehter Marşları - Gülyüzünde Göreli

 

Gülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül

Kara sevdâya yeler bî-ser-ü bî-pây gönül

Dimedimmi sana dolan mânâ hây gönül.

 

Vây gönül,vây bu gönül, vây gönül ey vây gönül

Yar yeleleli, dost yeleleli,yeleli ya lâ yaleli dost

 

Bizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim

Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim

Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim.

 

Mehter Marşları - Güzel Aşık

 

Güzel aşık cevrimizi,

Çekemezsin demedim mi?

Bu bir rıza lokmasıdır,

Yiyemezsin demedim mi?

 

Demedim mi, demedim mi?

Gönül sana söylemedim mi?

Bu bir rıza lokmasıdır,

Yiyemezsin demedim mi?

 

Yemeyenler kalır naçar,

Gözlerinden kanlar saçar,

Bu bir demdir gelir geçer,

Duyamazsın demedim mi?

 

Demedim mi, demedim mi?

Gönül sana söylemedim mi?

Bu bir demdir gelir geçer,

Duyamazsın demedim mi?

 

Pir Sultan'ım Al-i Şah'ımız,

Hakk'a ulaşır rahımız,

On'ki imam katarımız,

Uyamazsın demedim mi?

 

Demedim mi, demedim mi?

Gönül sana söylemedim mi?

On'ki imam katarımız,

Uyamazsın demedim mi?

 

Mehter Marşları - İhtiyatlar Silah Çatmış

 

İhtiyatlar silah silah çatmış

Ah yolun üstüne hey aman aman

Nazlı yarim geli geli vermiş

Sol dizin üstüne adaş aman aman

 

Gözün yaşı durmaz akar

Gülyüzün üstüne hey aman aman

Şimden sonra haram haram olsun

Bu yerler bana adaş aman aman.

 

Mehter Marşları - Kırım'dan Gelirim

 

Kırım'dan gelir gelirim

Adım da Sinan'dır hey aman

Kılıncımın suyu yar suyu

Kandır da dumandır hey

 

Kırım'dan gelir gelirim

Atım da Araptır hey aman

Gizlenme Nemçe rü Nemçe rû

Sinan da buradadır hey

Meydan da buradadır hey.

 

Mehter Marşları - Malazgirt Marşı

 

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a

Öztürkler ordusu geçti hücuma

 

Yeni bir sevk ile gürledi gökler

Ya Allah… Bismillah… Allahüekber.

 

Mehter Marşları - Mehter Vuruyor

 

Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdi

Andık yine, Fatih'le, Süleyman'ı, Murad'ı.

 

Kös sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer

Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

 

Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu

Fethin, Mohaç'ın, Niğbolu'nun haşmetidir bu.

 

Gülbank çekelim cûs ile Allah diye her an

Kur'an'da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdan.

 

Mehter Marşları - Mert Dayanır Namert Kaçar

 

Mert dayanır namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir.

Şahlar şahı divan açar

Divan gümbür gümbürlenir.

 

Yiğit kendini öğende

Toplar menzili döğende

Şeşber kalkana değende

Kalkan gümbür gümbürlenir.

 

Top atılır kal'asından

Hak saklasın belasından

Köroğlu'nun narasından

Her yan gümbür gümbürlenir.

 

Mehter Marşları - Neşide-i Zafer Marşı

 

Vicdanı muazzam olan şanlı Türkleriz biz

Peymanına kanun koyan şanlı Türkleriz biz

Arzusunu pek güç bulan şanlı Türkleriz biz

Azminde sebatkar olan şanlı Türkleriz biz

 

Geçmişimizdedir unutulmaz bu isimler

Sun samdaniye emanet o cisimler

 

Yaşa vatan çok yaşa!

Yaşa millet çok yaşa!

 

Yaşasın şanlı ordu, yaşasın Türk Milleti!

 

Yaşa vatan çok yaşa!

Yaşa millet çok yaşa!

 

Yaşasın şanlı ordu, yaşasın Türk Milleti!

 

Yaşa vatan çok yaşa!

Yaşa millet çok yaşa!

 

Yaşasın şanlı ordu, yaşasın Türk Milleti!

 

Mehter Marşları - Ordu Marşı

 

Ordumuz etti yemin titredi hak-ü zemin

Milletim etti yemin açıldı râh-i nevin

 

Sancağımız şanımız şanlı Türk ünvanımız

Vatan bizim canımız feda olsun kanımız

 

Terk-i arâm eyledik nesr-i merak eyledik

Hakk'a kıyâm eyledik ceht-i ikdâm eyledik

 

Sancağımız şanımız şanlı Türk ünvanımız

Vatan bizim canımız feda olsun kanımız

 

Şanlı Türk ahfadıyız biz vatan evlâdıyız

Milletin efradıyız hürriyet eshadıyız

 

Sancağımız şanımız şanlı Türk ünvanımız

Vatan bizim canımız feda olsun kanımız

 

Tarihleri dolduran dünyaya karşı duran

Düşmanları yıldıran şanlı Türk ünvanımız

 

Sancağımız şanımız şanlı Türk ünvanımız

Vatan bizim canımız feda olsun kanımız

 

Mehter Marşları - Ordu'nun Duası

 

İlmam ölümden yaradan askerim

Orduma gazi dedi Peygamberim.

 

Bir dileğim var ölürüm isterim

Yurduma tek düşman ayak basmasın.

 

Amin desin hep birden yiğitler

Allahü-ekber gökten şehitler.

 

Amin amin amin Allahü ekber

Amin amin amin Allahü ekber.

 

Mehter Marşları - Osman Paşa Marşı

 

Tuna nehri akmam diyor

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük Osman Paşa

Pilevne'den çıkmam diyor.

 

Düşman Tuna'yı atladı

Karakolları yokladı

Osman Paşa'nın kolunda

Beş bin top birden patladı.

 

Mehter Marşları - Osmanlıyız Biz

 

Yedi yüz yıl evvel bir devlet kurdu

Osmanlı adını arşa duyurdu

 

Her asra Türklüğün mührünü vurdu

Aslı Türk, nesli Türk Osmanlıyız biz

 

"Ne büyük kumandan, ne büyük asker"

diyerek yüceltmiş en son Peygamber

 

Şehidlik peşinde koşmuş her asker

Aslı Türk, nesli Türk Osmanlıyız biz!

 

Osmanlıyız biz! Osmanlıyız biz!

 

Aslı Türk, nesli Türk Osmanlıyız biz!

 

Mehterler çalınca hünkar en başta

Estergon, Kanije, Budin, Mohaç'ta

 

Atamın izi var toprakta taşta

Aslı Türk, nesli Türk Osmanlıyız biz

 

"Ne büyük kumandan, ne büyük asker"

Diyerek yüceltmiş en son Peygamber

 

Şehidlik peşinde koşmuş her asker.

 

Mehter Marşları - Saday-ı Vatan Marşı

 

Kanımızdan canımızdan daha kıymetli vatan

Anamızdan babamızdan daha kıymetli vatan

 

Ne mutlu ki Türküz biz

Şanlı yaşar bir kavmiz

 

Vatan uğrunda hamiyetle coşan bir kavmiz.

 

Fikrimiz hep vatanın şanını arttırmaktır

Vatanı sevmeyen adam ne kadar alçaktır.

 

Mehter Marşları - Sancak Marşı

 

Ertuğrul'un ocağında uyandın

Şehitlerin kanlarıyla boyandın

Nice düşman kâl'asına uzandın

Sana selam ey şanlı Türk sancağı.

 

Çırpınarak dalgalanır kanadın

Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı

Gölgende can vermek ister evlâdın

Sana selam ey şanlı Türk sancağı.

 

Mehter Marşları - Sivastopol Marşı

 

Sivastopol önünde yatar gemiler,

Atar da nizam topunu, yerle gök inler.

Yardımcıdır bize kırklar yediler,

Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler,

Aman da kaptan paşa emir ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...

 

Sivastopol önünde yıkık minare,

Düşman dedikleri gelmez imane,

Erenler geliyor bize imdade,

Aman da kaptan paşa emir ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...

 

Sivastopol önünde musalla taşı,

Sırma kılıç kuşanmış Arap binbaşı.

Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi,

Aman da kaptan paşa izin ver bize,

Sılada nişanlımız duacı size...

 

Mehter Marşları - Şehzeda Süleyman Marşı

 

Düştü vakta ki rahm-ı mâderden Osman âşikâr

Saçtı rahmet millet-i Osmaniyâne Girdigâr

İleri, ileri haydi ileri

Alalım düşmandan eski yerleri

 

Şehzade Sultan Süleyman hem vezir, hem şahımız

Geçtiler Rumeli'ye sal ile,arttı şanımız

İleri, ileri haydi ileri

Alalım düşmandan eski yerleri

 

Dört yüz arslandan bu vatan kaldı bize yadigar

Terk edersek lanet etmez mi bize perverdigar

İleri, ileri haydi ileri

Alalım düşmandan eski yerleri.

 

Mehter Marşları - Tarihi Çevir

 

Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,

Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi hunlar

Göktürkler Uygurlar Oğuzlar Peçenekler

Türk'ün yüce tarihine bin bir zafer ekler.

 

Dünya atının nalları altında ezildi,

Kaç Haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden

Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.

 

Mehter Marşları - Tekbir ve Cenk Marşı

 

Rahim Allah Kerim Allah

Ey şanlı ordu ey şanlı asker

Haydin gazanfer umman-ı safter

Bir elde kalkan bir elde hançer

Serhadda doğru ey şanlı asker

Deryada olsa her şey muzaffer

Dillerde tekbir Allah-ü ekber

Allah-ü ekber Allah-ü ekber

Ordumuz olsun daima muzaffer

Rahim Allah Kerim Allah

 

Mehter Marşları - Türk Kavminin Marşı

 

Türk kavminin beş bin yıllık yuvası,

Güzel vatan sanki cennet ovası,

Güzel iller yeşillik bağlar dedemizin ocağı

Türk oğlunun anayurdu gönül bağı bucağı

Pek şanlıyız pek şanlıyız pek şanlı

Halk gözcüsü yurt bekçisi Türk oğlu Türk pek şanlı

 

Mehter Marşları - Türkler Geliyor

 

Fatih'in, Yavuz'un asil kanından,

Yurdunu çok sever kendi canından,

Kaçırır düşmanı er meydanından,

 

Yollara çıkılsın bayrakla tuğla

Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,

 

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

 

Bayrağım inmesin, susmasın ezan,

Ülkeme şiirler yazsın her ozan,

Tarihler boyunca destanlar yazan,

Tarihler boyunca zaferler yazan,

 

Yollara çıkılsın bayrakla tuğla

Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,

 

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor.

 

Mehter Marşları - Vur Pençe-i

 

Vur pençe-i alideki şemşir aşkına

Gülbangi asumani tutan pir aşkına

 

Ey leşker-i müfettiül-ebvab vur bugün!

Feth-i mübini zamin o tebşir aşkına

 

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilal içün

Gelmiş bu şehsuvar-ı cihangir aşkına

 

Düşsün çeleng-i Rumün, eğilsün ser-i Frenk

Vur Türk'ü gönderen yed'i takdir aşkına

 

Son savletinle vur ki açılsın bu surlar

Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına!

 

 


whatsapp İletişim