Mehterin Anlamı Nedir » Kiralık Mehter Takımı | Mehter Takımı Fiyatları | İstanbul Mehter

Mehterin Anlamı Nedir

Mehterin Anlamı Nedir


Mehter takımı dünyanın en eski bandolarındandır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde askeri bando olarak kullanılmıştır. Günümüzde nişan, balo, düğün, sünnet, uğurlama, karşılama gibi etkinliklerde ve organizasyonlarda varlıklarını sürdürmektedir.Mehter yürüyüşleri nasıl olmaktadır?


Mehter takımı geleneksel kıyafetleri ve düzenleri içerisinde yürüyüşe başlar. Yürüyüş sağ ayakla ve besmele ile başlar; her üç adımda sağ ve sola dönerek yürüyüş devam eder.  Merasimde en önde mehteran komutanı sol arka tarafında yeşil sancak, sağ arkasında kırmızı sancak, ortada ise beyaz sancak bulunur. Sancakları zırhlı muhafızlar taşır. Sancaklardan sonra üçlü sıra halinde 9 tuğ gelir. Tuğların arasında mehterbaşı gelir. Mehter başından sonra çevgenler, zurnazenler, boru zenler, nakkare zenler, zil zenler ve davul zenler gelir. En arkada at üstünde taşınan güçlü sesiyle ünlü kös bulunur.


Mehterin anlamı nedir?


Mehter kelimesi Türkçeye Arapçadan Arapçaya da Farsça bir kelime olan mihter sözcüğünden geçmiştir. Anlamı en büyük, pek ulu manasına gelmektedir. Türkçede mehter ve çoğulu olarak mehteran kullanılmaktadır. Mehter Türk geleneklerinde ihtişamın ve görkemin bir işaretidir. Üç önemli sembolleri vardır; ocak, zafer , sancak.MEHTERİN KURULUŞU


14. Yüzyılda Osmanlı ordusu içerisinde bir ocak olarak kurulduğu bilinmektedir. Kesin olarak tarihi bilinmemektedir. Bazı kaynaklara da tarihi 1362-1365 arası olduğu belirtilmektedir. I. Murat dönemine de kurulmuştur. Mehter teşkilatı nasıldır? Yeniçerilerinde bağlı olduğu gibi dini yönden Bektaşi tarikatına bağlı idiler mehteranın başındaki kişi Bektaşi olurdu. Mehter takımının çalgı ve enstrüman kullanımı haricinde diğer görevleri de sancaklardan sorumlu olmalarıydı. Sancak beyliğine tayin edilen kişiye sancak göndermek gibi vazifeleri vardı.


Mehter Takımını Kim Kurdu?


Mehter teşkilatının en başında Emiri Alem denen bir memuriyet makamı bulunmakta idi. Mehterhane başları bu makama bağlı idiler. Emiri Alem mehter bölüklerini tayin eder elçi kabullerinde hazır bulunurdu. Ordu ve Osmanlı içinde birden fazla mehter takımı bulunup mehterhane sayısı iki idi bunlardan ilki yeniçeri ocağına bağlı mehter takımı ikincisi ahi teşkilatına bağlı mehterhaneydi. Mehter takımları arasında en başta geleni tabi-ü Alem Hassa adını taşıyan padişahın mehter takımı idi bu mehter takımını veziri azam ve diğer devlet yöneticilerinin takımları izlerdi.
whatsapp İletişim