Mehter Marşları

Mehter Marşları


   
MEHTER MARŞLARI | İSTANBUL MEHTERAN EKİBİCEDDİN DEDEN

Ceddin deden, neslin baban

Hep kahraman Türk milleti

Orduların, pekçok zaman

Vermiştiler dünyaya şan.

Türk milleti, Türk milleti

Aşk ile sev milliyeti

Kahret vatan düşmanını

Çeksin o mel’un zilleti.

-------------------------

MEHTER MARŞI

Gâfil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegâyı 

Meydân-ı celâdetteki envâr-ı sefâyı 

Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca 

Titretti yine rûy-ı zemin, arş-ı semâyı. 

Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan 

Kur’an’da vaadediyor Hazret-iYezdan.

-------------------------------

FETİH MARŞI

Yürekler kabarık gözlerde damla, 

Mehteri saygıyla dur da selamla, 

Bir huşu içinde dinle gülbankı, 

Sesleniyor tarih bu ses o yankı. 

Sen böyle yürürken tuğla sancakla, 

Türk'ün savaşları geliyor akla... 

Asırlar boyunca çınladı serhat, 

Doğudan batıya Yemen Belgrat, 

Duyarak bakışan gözler görüyor, 

Fatih Topkapı'dan şehre giriyor. 

Sen böyle yürürken tuğla sancakla, 

Türk'ün savaşları geliyor akla

-------------------------------

GENÇ OSMAN

Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak 

Beline bağlamış ibrişim kuşak of of. 

Aman Askerin içinde birinci uşak 

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of. 

Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan 

Bağdat’ın içime girilmez yastan of of. 

Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan 

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of. 

Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı 

Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of. 

Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı 

Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of


Diğer Mehter Müzik Aletleri ve Farklı daha Fazla Bilgi Almak için Buraya Tıklayınız

Tarihimizden Bugüne Mehter Marşları Hakkında Bilgi Almak için   Buraya Tıklayınız 


whatsapp İletişim